1 الی 3 اسفند ماه 1397

اراک – خیابان دانشگاه – دانشگاه صنعتی اراک

ارتباط با برگزار کننده رویداد09224697998

در تماس باشید

اطلاعات تماس

09224697998
اراک – خیابان دانشگاه – دانشگاه صنعتی اراک
ایمیل : info@swarakut.ir