بیشتر در حوزه مارکتینگ، راه اندازی کسب و کار و استارتاپ، برندینگ، برگزاری همایش و دوره و… مشاوره می دهد یا کار اجرایی می کند و در کنارش مدیر کسب و کارهای نوپای گروه مهندسی آی کن (طرح پیدایش) نیز هستم؛

آی کن درطرح پیدایش برای ایده ها دوره پیش شتابدهی و برای استارتاپ ها دوره شتابدهی برگزار می کند و بر روی کسب و کارهای نوپا نیز سرمایه گذاری انجام می دهد…

🔹مدرس حوزه فرایند های سازمانی
🔸مدیر کسب و کارهای نوپای شرکت آی کن
🔹مشاور بازاریابی و فروش در حوزه سازمانی
🔸مشاور حوزه شاخص های عملکرد کسب و کار