1) پیش رویداد

برای اینکه با درک و آگاهی کامل در استارتاپ ویکند حاظر باشیم ، باید ابتدا در پیش رویداد شرکت کنیم.

« پیش رویداد » ، دوشنبه 19 آذر 1397 در حدود چهار ساعت برگزار خواهد شد.

هر آنچه درباره نحوه برگزاری استارتاپ ویکند ، نحوه ارائه ایده ها ، معرفی مربیان ( منتور ها ) ، داوران و مهمان های ویژه ، معرفی کارگاه هایی که در طول رویداد برگزار خواهند شد و… باید بدانیم ، توسط مجری و تسهیلگر برنامه در پیش رویداد بیان خواهد شد.

همچنین در پیش رویداد ، از طریق اسکایپ با « پویا محمدی » از فنلاند درباره « درآمد مالی استارتاپ ها در اروپا و چند نمونه و مثال از
” هوشمند سازی و هوشمند سازی انرژی ” در اروپا و کشور فنلاند » گفتگو خواهیم کرد.

اجرای گروه موسیقی دانشگاه صنعتی اراک ، مسابقه های جذاب در طول پیش رویداد و… از دیگر برنامه های پیش رویداد خواهد بود.

ادامه دارد….